Projekt RasDal

Navádění dalekohledu na DSO pomocí Raspberry Pi

 


V tomto projektu šlo o to, že bych do Raspberry Pi pomocí klávesnice 4x4 a pomocí dvouřádkového LCD displeje zadal kód DSO objektu, na který jsem chtěl namířit dalekohled.
Program by našel v okolí nějakou jasnou referenční hvězdu. Na tuto hvězdu bych namířil dalekohled ručně.
Po potvrzení, že je tato hvězda nastavena, by RasPi pomocí 4 elektronických spínačů, napojených na dálkový ovladač dalekohledu, automaticky přejelo dalekohledem z referenční hvězdy na požadovaný DSO objekt.

 

 

Projekt byl ale nakonec pozastaven z několika důvodů:

1) Raspberry Pi má poměrně velký odběr z akumulátoru.

2) Nepodařilo se vyřešit problém s "přetočením" montáže.
  Při pozorování některých objektů se paralaktická montáž musela přetočit tak, že se v deklinační ose přehodilo znaménko.
  Nedokázal jsem ale určit, kdy se to děje.

3) Při větší vzdálenosti referenčních hvězd od DSO se zvětšovala doba přejetí dalekohledu až na několik minut. Navíc se při dlouhých přejezdech začala projevovat nepřesnost v převodech.

4) Velká krabice zabírá při přenášení hodně místa v batohu.

5) Ruční hledání DSO podle mapy je nakonec větší zábava.
Ovládání přes terminál


 


Ukázková videa 


Ovládání pohonu montáže pomocí joysticku přes RasPi

Poslední verze programu 
 

 

Jedna ze starších verzí - ovládaná přes terminál

 

  

 
úvodní strana webu AstroMiK.org


poslední úprava stránky 22.1.2017